Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting Visit Voorthuizen:

Het bestendigen en vergroten van de vitaliteit van Voorthuizen, het vergroten van de naamsbekendheid van Voorthuizen alsmede het verhogen van de economische activiteiten van Voorthuizen.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kamer van Koophandel: 65775783