Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen

Veiligheid is een belangrijk onderwerp. Confrontaties met situaties die onveilig zijn en niet gewenst zijn allerminst prettig te noemen. Dit veroorzaakt een onzeker gevoel (zowel voor de ondernemer, personeel als ook de consument) en kost geld.

Om veilig ondernemerschap te bevorderen is een werkgroep samengesteld door de volgende partijen:
– OVV met de ondernemers
– HoofdBedrijfschap Detailhandel (HBD)
– Gemeente Barneveld
– Politie
– Brandweer
– Kamer van Koophandel
– Wijkplatform Voorthuizen Centrum

Het plan is onder andere:
– analyse van het centrum van Voorthuizen, hierbij wordt gekeken naar bijv. onoverzichtelijke plaatsen, gevaarlijke situaties, aan rij routes voor hulpdiensten, enz.
– enquête onder de ondernemers waarbij problemen aan het licht komen.
– plaatsing camera’s in het dorp die aangesloten zijn op o.a. de meldkamer van MPL en verbinding voor politie.
– mede aan de hand van de resultaten van de analyse en enquête wordt het plan voor Voorthuizen samengesteld en dit plan wordt samen met de diverse organisaties uitgevoerd.
– ook wordt er een databank opgezet in samenwerking met de politie, zodat verdachte personen en dieven kenbaar worden bij alle deelnemers d.m.v. een mailing en afgesloten internetsite.

Hierdoor kunnen er o.a. collectieve winkelverboden worden opgelegd. Deelnemers hiervan zijn herkenbaar door een speciale sticker op de deur.

Binnen 1 jaar na de start van dit project is alles gecertificeerd, zodat het centrum de 1 ster status heeft gekregen. Dit kunnen de deelnemers kenbaar maken door een sticker op de deur te plakken. Inmiddels heeft het Voorthuizen al 3 sterren ontvangen!

Het KVO-Voorthuizen is geen kort project maar een continue doorlopend programma die steeds actueel blijft en wordt aangepast en uitgebreid. Via het KVO worden ook goederen en diensten collectief aan de deelnemers aangeboden.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben neem contact op via kvo@voorthuizen.com