Dodenherdenking en Stille Tocht

zaterdag 4 mei
19:00 uur
Hoek Kerkstraat-Rubensstraat

De herdenkingsdienst op 4 mei begint om 19.00 uur. Het Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe verleent medewerking. De verzamelplaats voor de Stille Tocht zal zijn voor de Dorpskerk aan de Kerkstraat om 19.40 uur.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor 2024 het (jaar)thema gekozen: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’.

Onderstaande tekst is mede gebaseerd op de bijdrage van Peter Romijn, voormalig hoofd Onderzoek bij het NIOD.
De Lange Tweede Wereldoorlog, toen en nu *
Peter Romijn schrijft in zijn bijdrage van 13 pagina’s onder andere over ‘herinneringscultuur’ die in de samenleving niet alleen gaat om gedeelde kennis over het verleden maar ook een product is van ervaringen, herinneringen en emoties. In de Nederlandse herinneringscultuur zijn democratische en humanitaire waarden centraal komen te staan, schrijft hij en wordt een levende herinneringscultuur belemmerd, wanneer het beeld van het verleden als het ware versteent en de herdenkingen uitsluitend rituelen worden. Geschiedenis is niet een lesje dat men van buiten moet leren om zich als een goed burger te gaan gedragen.

De vraag speelt wat voor land wilden de Nederlanders van toen zijn, welke verbondenheid belichaamden zij en met wie en hoe staan wij daar nu in? Dit proces is dynamisch met ervaren, verwerken en rekenschap geven. Een zinvolle omgang met een problematisch verleden is ook kritisch, meerstemmig en divers en verbindt het oorlogsverleden onvermijdelijk met de wereld van vandaag, waarin autoritair leiderschap, oorlogsgeweld, terreur en schending van internationaal recht en ethische normen nog steeds en opnieuw verontrusten en deprimeren. Enkele suggesties om dit proces invulling te geven zijn: Probeer de gebeurtenissen uit het verleden te volgen als een opeenvolging van “open situaties” zonder uit te gaan van wat men weet over de uitkomst en bevraag acties van mensen en instituties vanuit dat perspectief. Zoek naar een verklaring voor het handelen en laat je niet leiden door geijkte opvattingen of wijsheid achteraf. Zoek bijvoorbeeld een internationaal perspectief en zorg voor uitwisseling tussen het Nederlandse en het nieuw-Nederlandse of niet-Nederlandse perspectief door gesprekken te organiseren met bijvoorbeeld Syrische of Oekraïense “stakeholders”. Want als mensen die de Lange Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt niet meer onder ons zijn, kan het verrijkend zijn mensen uit andere omstandigheden met soortgelijke ervaringen te bevragen.

Zomaar enkele gedachten om wat er in de Lange Tweede Wereldoorlog is gebeurd levend te houden, ook in Voorthuizen, en hoe belangrijk het is om zonder vooroordelen de verbinding te zoeken met wie onze naasten zijn dichtbij en veraf.

* Peter Romijn geeft weer dat de Tweede Wereldoorlog voor Nederland niet is opgehouden in mei 1945, maar nog vier jaar heeft voortgeduurd door de bezetting in Indonesië. En dat na de beëindiging van deze bezetting deze nog veel impact heeft gehad in de samenleving door onder andere de terugkeer van Nederlandse soldaten en de opvang ervan.
Ook in 2024 zal, naast de Gemeentevertegenwoordiging, Veteranen en Bestuur Oranjevereniging, een krans worden gelegd door kinderen van de Wheemschool, de Vlindertuin en de Van de Berghschool. Na afloop van de dodenherdenking is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie/thee in ’t Kerkheem. Graag tot ziens op 4 mei in de Dorpskerk.

De bijeenkomst in de kerk is te volgen via kerkdienstgemist en kerkomroep.nl.

Namens de Oranjevereniging en de gezamenlijke kerken van Voorthuizen, H.A. Klein Obbink, tel 06-53169607.

 

Op zoek naar iets anders?

Wat dacht je bijvoorbeeld van onze routes?
Bekijk hier alle fiets- en wandelroutes in de regio Voorthuizen.